Flash player 9 is missing

de Workshop shop - training workshops

Get Adobe Flash player

U organiseert een managementdag, een teamdag, een studiedag een personeelsdag, een congres, een kick-off van een cultuurtraject of een MD traject. U heeft ideeen over de inhoud en/of de doelen die u wilt bereiken. U weet alleen niet HOE u dit het beste kunt doen?? Onze specialiteit is het samenstellen en uitvoeren van uw dag, met de inzet van dynamische en interactieve workshops. Wij werken vanuit het fun & function principe. Dat wil zeggen dat wij veel leerplezier en impact bereiken, door te werken met een grote diversiteit aan bijzondere en creatieve werkvormen. Wij staan voor kwaliteit door te werken met zeer ervaren trainers, adviseurs, muzikanten en trainingsacteurs.

Wie zijn wij? de Workshopshop is een onderdeel van Guts trainingen & creatieve concepten Afgelopen jaren heeft Guts vele workshops in opdracht ontwikkeld en uitgevoerd. Vanwege het succes hiervan, hebben wij een aanbod bij elkaar gebracht in de Workshopshop.

Contactpersoon Chantelle de Ruijter Koestraat 106 5014 EE Tilburg tel 06 13504737 Vragen, advies, een workshop afnemen ?? Wij denken met u mee over de onderwerpen en werkvormen die voor uw vraag het meest geschikt zijn. U vult het contactformulier in. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Geeft u uw collega's wel eens feedback? Durft u conflicten bespreekbaar te maken? Een open aanspreekcultuur bevorderen in uw organisatie of team. Dat is waar de workshop feedback geven en ontvangen voor staat. Kernbegrippen: openheid, empathie, collegialiteit, to the point zijn, feedbackregels toepassen.

Lopen uw vergaderingen vaak uit? Zijn de deelnemers regelmatig passief of met andere zaken bezig? In korte tijd uw vergaderdoelen behalen. Dat is waar de workshop staand vergaderen voor staat. Kernbegrippen: doelen actief formuleren, resultaatgerichtheid, luisteren, besluitvorming, groepsdynamiek.

Wilt u graag beter begrepen worden? Wilt u graag uw medemens beter begrijpen? Interactie succesvol vormgeven. Dat is waar de workshop communicatievaardigheden en gesprekstechnieken voor staat. Kernbegrippen: eigen communicatiegedrag, luisteren, vragen stellen, duidelijkheid, assertiviteit.

Hoe slim speelt u het onderhandelspel? Hoe tactisch bent u en waar zit uw lef ? Het al spelende ontdekken van uw onderhandelvalkuilen of vaardigheden. Dat is waar de workshop onderhandelen, een spel voor staat. Kernbegrippen; spelen, doelen stellen, communiceren, samenwerken.

Wilt u lastige situaties beter leren beheersen? Vindt u het lastig om van de ander gedaan te krijgen wat u wilt? In uw reacties op anderen, bewust kunnen kiezen voor een bepaald gedrag. Dat is waar de workshop de Roos van Leary voor staat. Kernbegrippen: levend interactie model, invloed uitoefenen, verbale en non verbale communicatie.

Benut u als team uw creativiteit voldoende? Gaat u regelmatig met elkaar in gesprek over samenwerking? Een team of groepsgesprek op gang brengen om uiteindelijk effectiever en plezieriger samen te werken. Dat is waar de workshop samenwerken voor staat. Kernbegrippen: missie, doelen, taken & rollen, werkafspraken & procedures, onderlinge communicatie.

Wilt u meer invloed uitoefenen in een vergadering? Wilt u resultaten boeken met mensen zonder altijd een beroep te doen op uw formele macht? Invloed leren uitoefenen zonder te manipuleren. Dat is waar de workshop invloed uitoefenen voor staat. Kernbegrippen: stijlen van invloed uitoefenen, communicatie, strategische keuzes maken.

Bent u wel eens op een andere manier met uw klantgerichtheid geconfronteerd dan via een klanttevredenheid onderzoek? Heeft u wel eens geprobeerd een klant terug te winnen? U bewust worden van het belang van klantgericht handelen en uw eigen mate van klantgerichtheid. Dat is waar de workshop klantgerichtheid voor staat. Kernbegrippen: luisteren, tact, interview, eigen cases, interne en externe klantgerichtheid, dilemma's.

Weet waar u goed in bent, wat uw specifieke kwaliteiten zijn? Heeft u inzicht in uw daarmee samenhangende valkuilen? In de workshop kernkwaliteiten leert u via het kernkwadrant van Daniel D. Ofman om uw belangrijkste kwaliteiten, valkuilen, allergieen en uitdagingen ontdekken en te analyseren. Kernbegrippen: kwaliteiten, valkuilen, allergieen, uitdagingen.

Wilt u zich minder druk maken over wat anderen over u denken? Wilt u iets doen wat u nooit eerder heeft gedaan? Loskomen en loslaten. Dat is waar deze workshop voor staat. We gebruiken allerlei theatermethodieken om los te komen en los te laten en volledig te vertrouwen op wat er in het hier en nu ontstaat. Kernbegrippen: adem en loslaten, lachen en loslaten, improviseren.

Heeft u ooit het lef gehad om al improviserend te presenteren? Durft u bijvoorbeeld een presentatie te geven met alleen maar plaatjes? Een levendige en boeiende presentatie geven, waar u zelf plezier in heeft. Dat is waar de workshop presenteren voor staat. Kernbegrippen: durf, persoonlijke barrieres overwinnen, authenticiteit, expressie en interactie.

Weet u dat succesvolle veranderingen beginnen met een goed verhaal? Welke metafoor past bij u of uw organisatie? Verhaal creeren en deze op bezielende wijze delen met de betrokkenen. Dat is waar de workshop storytelling voor staat. Kernbegrippen: creativiteit, verhalen bouwen, expressie en interactie, verteltechnieken.

Staat u regelmatig op een beurs om uw product of dienst te promoten? Vindt u het lastig om op te vallen tussen al die anderen? Uw onderscheidend vermogen zichtbaar maken in persoonlijke presentatie en klantbenadering. Dat is waar de workshop beurspresentatie/publieksbenadering voor staat. Kernbegrippen: overwinnen van persoonlijke barrieres, persoonlijke uitstraling, authenticiteit, klantbenadering, contact, empathie.

Wilt u als afdeling of als individu meer zichtbaar worden binnen en buiten uw organisatie? Durft u op een vreemde af te stappen en een praatje te maken? Weten hoe u contact zoekt en welke netwerkdoelen u ermee wilt bereiken. Dat is waar de workshop netwerken voor staat. Kernbegrippen: positioneren, luisteren, doelen stellen, persoonlijke barrieres overwinnen, vragen stellen, hulp aanbieden. Speednetwerken:Wel eens genetwerkt met (nieuwe) collega's? Succesvolle 5 minutengesprekjes voeren met zoveel mogelijk aanwezigen. Dat is waar de workshop speednetwerken voor staat. Kernbegrippen: communicatievaardigheden, kennismaken, uitwisselen.

Hoe communiceert u over uzelf? Durft u uzelf onderscheidend en authentiek te presenteren? Uzelf beter leren profileren en positioneren. Dat is waar de workshop personal branding voor staat. Kernbegrippen: persoonlijk profiel, uitstraling en stijl, communicatie, feedback.

Weet u welk beeld u neerzet met uw uiterlijke aspecten als kleding en kapsel en lichaamstaal? Uw persoonlijkheid, uw non verbale communicatie en uw uiterlijke presentatie goed op elkaar afstemmen. Dat is waar de workshop persoonlijke stijl voor staat. Kernbegrippen: houding, stem, kleding, kleur, presentatie, status, persoonlijkheid.

Een loflied en een klaaglied maken als reactie op uw organisatieverandering? Met z'n allen op de muziek heen en weer bewegen? Uw organisatie thema op een ludieke manier verwerken door het samen zingen en schrijven van liedjes met een hoog inhaakgehalte. Dat is waar de smartlappenworkshop voor staat. Kernbegrippen: groepsdynamiek, live accordeonist, muzikaliteit, verwerken van thema's, teamspirit.

Een waar soulkoor vormen met uw groep? Een heuse solozang er tussendoor van een collega waar u het niet van verwachtte? Samen zingen met veel plezier daar gaan wij voor in de workshop soul zingen. Kernbegrippen: groepsdynamiek, het overwinnen van persoonlijke barrieres, thematiseren, muzikaliteit, teamspirit.

Uw eigen bedrijfslied schrijven op een bekende supergroep melodie? Samen een dagje de studio in om een supergroep te vormen? Uw eigen bedrijfslied, of teamlied schrijven, om tenslotte een professionele opname te maken op CD of DVD. Dat is waar de workshop supergroep voor staat. Kernbegrippen: zang- en teamcoaching, samenzingen, timing, performance, muzikaliteit, teamspirit. Zijn er mensen in de groep die niet kunnen/willen zingen, er zijn nog vele andere taken die komen kijken bij het opnemen van zo'n CD of DVD.

Versteld staan van waar je met je collega's toe in staat bent? Geen toneelervaring en toch spelen? Een leuke en ontspannende bezigheid met je collega's met speelse en vermakelijke improvisatieoefeningen. Dat is waar de workshop theatersport voor staat. Kernbegrippen: spelplezier, creativiteit, spontaniteit en enthousiasme